سطح 1 مکالمه زبان انگلیسی نوجوانان (H.H 1)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آموزش دوره های مکالمه زبان انگلیسی نوجوانان زبانسرای ملل براساس متد بین…
0
رایگان!
20%
تخفیف

Fun for Flyers (4th edition) کتاب درس + کتاب تمرین + لوح فشرده

کتاب Fun for Flyers نگارش چهارم (جدید) تالیف دانشگاه کمبریج می باشد. این کتاب براساس سطوح زبان آموزی بین المللی…

3
85,000 تومان 68,000 تومان
20%
تخفیف

Fun for Movers (4th edition) کتاب درس + کتاب تمرین + لوح فشرده

کتاب Fun for Movers نگارش چهارم (جدید) تالیف دانشگاه کمبریج می باشد. این کتاب براساس سطوح زبان آموزی بین المللی…

6
85,000 تومان 68,000 تومان
20%
تخفیف

Hip Hip Hooray 6 کتاب درس + کتاب تمرین + لوح فشرده

کتاب Hip Hip Hooray 6 از برترین منابع آموزشی زبان انگلیسی (لهجه آمریکایی) برای رده سنی نوجوانان می باشد که…

3
60,000 تومان 48,000 تومان
20%
تخفیف

Hip Hip Hooray 5 کتاب درس + کتاب تمرین + لوح فشرده

کتاب Hip Hip Hooray 5 از برترین منابع آموزشی زبان انگلیسی (لهجه آمریکایی) برای رده سنی نوجوانان می باشد که…

1
60,000 تومان 48,000 تومان
20%
تخفیف

Hip Hip Hooray 4 کتاب درس + کتاب تمرین + لوح فشرده

کتاب Hip Hip Hooray 4 از برترین منابع آموزشی زبان انگلیسی (لهجه آمریکایی) برای رده سنی نوجوانان می باشد که…

0
55,000 تومان 44,000 تومان
20%
تخفیف

Hip Hip Hooray 3 کتاب درس + کتاب تمرین + لوح فشرده

کتاب Hip Hip Hooray 3 از برترین منابع آموزشی زبان انگلیسی (لهجه آمریکایی) برای رده سنی نوجوانان می باشد که…

0
55,000 تومان 44,000 تومان
20%
تخفیف

Hip Hip Hooray 2 کتاب درس + کتاب تمرین + لوح فشرده

کتاب Hip Hip Hooray 2 از برترین منابع آموزشی زبان انگلیسی (لهجه آمریکایی) برای رده سنی نوجوانان می باشد که…

0
55,000 تومان 44,000 تومان