جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی یادگیری زبان آموزان عزیز، زبانسرای ملل منابع آموزشی و کمک آموزشی مرتبط با دوره های زبان آموزی مشتمل بر فایل های صوتی مربوط به کتاب های آموزشی، ویدئوهای آموزشی مرتبط با دوره ها، تمرین های آنلاین و… را به صورت تفکیک شده برای هر سطح بصورت آنلاین برروی وب سایت قرار داده است تا زبان آموزان عزیز در هر زمان و مکان امکان دسترسی و استفاده از این موارد را داشته باشند.