تقدیر مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای از جناب آقای مهندس منتظری، مدیرعامل زبانسرای ملل به جهت اهتمام ایشان در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال

پیرو کسب عنوان کارآفرین برگزیده کشور توسط زبانسرای ملل در همایش ملی کارآفرینی و ایجاد اشتغال (دیماه 1394) مهندس حمیدرضا خانپور مدیرکل...
سوالی دارید؟
مکالمه را شروع کنید
برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی را انتخاب کنید
در روزهای کاری ظرف چند دقیقه پاسخ می دهیم