به دلیل ملاحظات آموزشی بر پایه نتایج حاصل از پژوهش ها و آرای صاحبنظران آموزش زبان، ثبت نام دوره های آموزشی زبان انگلیسی صرفا از متقاضیان بالای سن 11 سال در زبانسرای ملل انجام می شود.

جهت ادامه یکی از گزینه های زیر را انتخاب فرمائید.