زبان آموزان عزیز مللی، امکان مشاهده مبلغ شهریه دوره های آموزشی را از طریق سامانه جامع زبان آموزان دارند و سایر متقاضیان گرامی نیز می توانند نرخ شهریه را از بخش اداری زبانسرای ملل استعلام نمایند.