انجام آزمون تعیین سطح از متقاضیان دوره های زبان آموزی در زبانسرای ملل بصورت آنلاین و یا حضوری انجام می شود.

جهت انجام آزمون تعیین سطح به صورت حضوری، برای تعیین وقت با شماره تلفن 02636548486 و یا 02636548487 تماس حاصل فرمائید.

لطفا جهت ادامه یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید.