برگزاری کلاس های گروهی براساس تقویم آموزشی سالانه بصورت 3 جلسه در هفته (روزهای زوج یا روزهای فرد) می باشد و مدت زمان هر جلسه آموزشی نیز 90 دقیقه است.

معمولا برای هر دوره آموزشی گروهی، ساعات مختلفی در شیفت صبح و بعدازظهر تعریف می شود تا امکان ثبت نام برای کلیه زبان آموزان در ساعات متناسب با وقت آزاد ایشان فراهم آید.