قوانین آموزشی

 • هر جلسه معادل 90 دقیقه می باشد و غیبت بیش از 3 جلسه در ترم به منزله حذف از آن ترم محسوب می‌گردد؛
 • نحوه آموزش در کلاسها طبق سیلابس و متد تعریف شده از سوی کارشناسان آموزشی موسسه می باشد و زبان آموزان ملزم به پیروی از سیستم آموزشی می باشند؛
 • زبان آموزانی که بیش از دو ترم تحصیلی دچار وقفه آموزشی شوند، ملزم به شرکت مجدد در آزمون تعیین سطح می باشد؛
 • طبق تقویم آموزشی زبانسرای ملل، تمامی جلسات جبرانی و تعطیلات ترم در طول سال از پیش برنامه ریزی و تعیین شده است و هرگونه تعطیلی غیر منتظره بر اثر حوادثی همچون بارش برف، آلودگی شدید هوا و … متعاقباً از طریق سایت و شبکه های اجتماعی زبانسرای ملل اطلاع رسانی خواهد شد؛
 • جهت جبران روزهای تعطیل رسمی در طول سال، کلاس های جبرانی برگزار خواهد شد و زبان آموز می بایست در تمامی جلسات تعیین شده حضور یابد (کلاس های جبرانی جزو جلسات ترم محسوب می شوند)؛
 • کنسل کردن کلاس در دوره های خصوصی امکانپذیر نیست (در غیر اینصورت به منزله غیبت و کسر از شهریه محسوب می گردد)؛
 • امتحانات جهت احراز نمره قبولی و ارتقاء زبان آموزان به ترم بعدی در پایان هر ترم بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد؛

قوانین انضباطی

 • رعایت کامل حجاب و پوشش اسلامی الزامی است؛
 • ممنوعیت استعمال دخانیات در فضای موسسه؛
 • حضور به موقع و بدون تاخیر در کلاس قبل از ورود مدرس؛
 • عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس؛
 • توجه به قوانین و مطالب درج شده در بردهای اطلاع رسانی موجود در تمامی کلاس‌ها و راهروها؛
 • رعایت انضباط اخلاقی و حفظ احترام مدرسین و کارمندان موسسه و سایر زبان آموزان؛
 • حفاظت و حراست از وسایل شخصی خود در محیط موسسه؛