واقعا به صورت آنلاین میشه زبان رو خوب یاد گرفت؟

برای اثربخشی آموزش های آنلاین باید 5 مولفه توسط مراکز آموزشی لحاظ شود؛ لیکن متاسفانه اکثر مراکز آموزشی فقط یک مورد را مدنظر قرار میدهند (ارتباط تصویری با دانش آموز) و موارد دیگر را لحاظ نمیکنند که این موردتجارب نامطلوبی برای اکثرفراگیران نسبت به مقوله آموزش آنلاین ایجاد نموده است.
زبانسرای ملل (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) به عنوان عضو حقوقی سازمان انفورماتیک ایران با بهره گیری از متخصصان علوم رایانه ای وآموزش موفق به راه اندازی پیشرفته ترین سامانه جامع آموزش آنلاین زبان های خارجی درکشور منطبق با نیازهای آموزشی زبان آموزان شده است؛ وتاکنون هزاران زبان آموز از سراسر کشور بصورت آنلاین، با بیشترین میزان رضایت و اثربخشی آموزشی اقدام به فراگیری زبان های خارجی درقالب دوره های آنلاین زبانسرای ملل نموده اند.

آیا کسب نتیجه مردود به معنای عدم توانایی در یادگیری زبان است؟

50 درصد آموزش و 50 درصد فراگیری تضمین کننده اثربخشی آموزشی می باشد.
سعی ما در زبانسرای ملل فراهم نمودن شرایطی است که براساس آن 50 درصد سهم خود از روند آموزشی را ایفا نماییم.
لیکن گاها شرایطی برای زبان آموز در طول ترم های متوالی و پیوسته ایجاد می شود که ایشان بنا به آن دلایل (مشغله کاری، کمبود وقت، بیماری یا…) قادر به صرف وقت و توجه کافی نسبت به فراگیری زبان نخواهد بود و چنین شرایطی مسلما تاثیر نامطلوب خود را برروی نتایج ارزشیابی ها (آزمون ها) خواهد گذاشت که در این وضعیت، نتیجه مردود برای دوره آموزشی زبان آموز حاصل خواهد شد که بدین معناست که به لحاظ آموزشی و باتوجه به سنگین تر شدن آموزش ها در ترم های بالاتر، میبایست فرصت مجددی به زبان آموز برای ایجاد آمادگی جهت راهیابی به ترم های بالاتر داده شود.