لطفا قبل از مراجعه، موارد زیر را با دقت مطالعه فرمائید

جدیدترین فرصت های همکاری با زبانسرای ملل را از دست ندهید

زبانسرای ملل در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در جهت ایجاد فرصت های شغلی و به منظور تکمیل کادر اداری و آموزشی خود، از افـراد واجد شرایط مندرج در زیر دعوت به همکاری می نماید

مراحل جذب و استخدام در زبانسرای ملل

۱- تکمیل فرم استخدام
۲- بررسی فرم های استخدامی و دعوت از افراد جهت مصاحبه حضوری
۳- انجام مصاحبه و انتخاب افراد اصلح با توجه به شرایط احراز شغل
4- ارائه مدارک و مستندات جهت تشکیل پرونده پرسنلی
5- انعقاد قراداد همکاری

نکات مهم:

1- پیش از مراجعه حضوری نسبت به هماهنگی تلفنی (02636548486 و 02636548487) جهت تعیین وقت با بخش اداری زبانسرای ملل اقدام نمایید.
2- تکمیل فرم استخدام به خودی خود هیچگونه تعهدی برای جذب متقاضی در زبانسرای ملل ایجاد نخواهد کرد.