دوره های آموزش مکالمه ترمیک زبان انگلیسی کودکان در زبانسرای ملل از سنین بالای 11 سال طی 3 ترم مستمر، منطبق با استاندارد بین المللی دانش زبانی CEFR و با استفاده از مجموعه کتاب های First Friends دانشگاه آکسفورد بصورت کلاس های ترمیک گروهی و خصوصی برگزار می شوند.

  • هر جلسه آموزشی معادل با 90 دقیقه می باشد.
  • 2 آزمون میانی و پایانی در هر ترم برگزار می شود.
  • براساس تصویر فوق (چارت آموزشی) دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی کودکان متشکل از 3 ترم مستمر می باشد و هر کتاب در یک ترم تدریس می شود.
  • پس از اتمام موفقیت آمیز ترم 3، زبان آموز امکان ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان زبانسرای ملل (منطبق با سطوح YLE دانشگاه کمبریج) را دارد.