زبانسرای ملل فردیس

زبانسرای ملل انتخاب اول برای یادگیری زبان دوم

الان ثبت نام کن

بیشتر بدانید

اعطای مدرک بین المللی
مهارت زبان انگلیسی از کمبریج
انگلستان

الان ثبت نام کن

بیشتر بدانید

Melal Language School

الان ثبت نام کن

بیشتر بدانید

جشن فارغ التحصیلان
دوره های مکالمه زبان انگلیسی نوجوانان

آموزش تبدیل
امروزه یادگیرندگان به
رهبران فردا

الان ثبت نام کن

بیشتر بدانید

سند افتخاری دیگر در تایید کیفیت
آموزشی زبانسرای ملل

بیشتر بدانید

قیمت ایده آل خود را پیدا کنید

مطمئن نیستید چه لازم دارید؟ از مشاوران ما بخواهید

اکنون برای یک روز آزمایشی ۳۰ روزه بخوانید

خدمات آموزشی

در یک نگاه

0 افتخارات
%0 رضایتمدی
#0 رتبه آموزشی
0+ سابقه آموزشی
0 تاییدیه ها

اخبار و اطلاعیه های آموزشی

مطالب آموزشی

نام پرندگان در انگليسی
نام پرندگان در انگليسی

canary قناری dove  کبوتر، فاخته، قمری  condor  کرکس آمریکایی sparrow  گنجشک  finch  سهره hawk  شاهین، قوش  jay  زاغ کبود  pigeon...

تقویم رویدادها

جدول زمانبندی کامل ما را ببینید و زمان مورد نظرتان را انتخاب کنید

آخرین رویدادها

دوره های آینده