فهرست آیکون ها

صفحه اصلی / فهرست آیکون ها

اشکال مختلف

 • پیش آزمون

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است

 • انگلیسی بقاء

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است

 • انگلیسی روان

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است
 • برنامه یادگیری

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • باشگاه بحث

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • آموزش های زبان

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

بلوک های آیکون با محتوا

 • برنامه های آموزشی

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • آموزش های زبان

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • باشگاه بحث

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • انگلیسی بقاء

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • پیش آزمون

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • انگلیسی روان

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • آموزش های زبان

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

 • برنامه های آموزشی

  در مواردی که به اتهامات و مصوبه مجرم شناخته شده است،

لیست آیکون های ساده

 • توییتر
 • VKontakte
 • اسکایپ
 • فیس بوک
 • اینستاگرام
 • یوتیوب
 • لایک
 • پرداخت
 • زبان
 • دفترچه یادداشت
 • مناسبت ها
 • تقویم
 • عکس
 • ویدیو
 • پیام
 • کاربر
 • سبد
 • چت